Nee, tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat echoscopie schadelijk is. Het is een techniek die al jaren ingezet wordt. De apparatuur die wij gebruiken is van de hoogste standaard en wij worden jaarlijks als echopraktijk gekeurd.